Xoops PageNav
Xoops Pagination
Kategori : Xoops Hack
Yayınlayan B.Heyula 2014/1/11
Xoops Cms sisteminde b?t?n mod?ller sayfa numaraland?rmalar?n? class dizininde bulunan pagenav.php dosyas? i?ersinden ?eker.Ama varsay?lan sayfa numaraland?rmalar? ?oks sade oldu?u i?in g?ze pek g?zel gelmiyor.Uzun zamand?r sitelerimdeki sayfa numaralar?n? d?zeltmek istiyordum bu g??ne k?smetmi?.Yapman?z gereken ekteki dosyay? indirip pagenav.php dosyas?n? sitenizin ana dizininde bulunan class klas?r?ne y?klemek ve gene ana dizinde bulunan xoops.css ye ekteki css kodlar?n? eklemek.

Orjinal Resim