Smart
Kategori : Xoops Hack
Yayınlayan B.Heyula 2014/1/5
Xoops.org ?yelerinden Bleekk taraf?ndan yaz?lan g?zel bir smart kod uygulamas?.Bu kod ile publisher mod?l?nde yay?nlanan son makalenin resmini ve ba?l???n? teman?zda istedi?iniz yere ?a??ra bilirsiniz.

Ad?mlar :

1.Ekteki dosyay? indirin.
2.Ekteki dosyay? 'class/smarty/xoops_plugins/' i?erisine y?kleyin.

Kullan??m Kodlar? :

Resim ?a??rmak ??in :

<{publisher_latest}> 
or 
<{
publisher_latest ret='image'}>


Ba?l?k ?a??rmak ??in :

<{publisher_latest ret='title'}>