Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı Şifre Beni Hatırla
:
Tarih: 2007/4/27 13:00:00 (5672 Okuma) Bu yazarın gönderdiği diğer haberler

XOOPS'un 2.0.14 s?r?m? ile birlikte art?k sayfalarda sadece mod?l i?eri?inin ?st?ne de?il alt?na da bloklar yerle?tirilebiliyor..bu ?zellik ger?ekten b?y?k bir ihtiya?t?..ancak bu ?zelli?i kullanabilmek i?in temam?z?n bunu destekliyor olmas? gerekiyor

XOOPS'un 2.0.14 s?r?m? ile birlikte art?k sayfalarda sadece mod?l i?eri?inin ?st?ne de?il alt?na da bloklar yerle?tirilebiliyor..bu ?zellik ger?ekten b?y?k bir ihtiya?t?..ancak bu ?zelli?i kullanabilmek i?in temam?z?n bunu destekliyor olmas? gerekiyor..ne yaz?k ki ?u an ?o?u tema bu ?zelli?i desteklemiyor

?imdi bu bloklar? sitenize nas?l ekleyece?inize gelelim

alt bloklar? eklemek istedi?imiz teman?n theme.html dosyas?n? her hangi bir metin edit?r?nde a??yoruz..ve a?a??daki kodlar? temada alt bloklar?n g?r?nmesini istedi?imiz yerlerine ekliyoruz

?rne?in ilk ?nce alt orta blo?un g?sterilmesini inceleyelim..burada verdi?im kodlar? ?st orta blo?un kodlar?n? bulup teman?z ile uyumlu olmas? i?in yine ayn? yap?da ekleyebilirsiniz

<{foreach from=$xoBlocks.page_bottomcenter item=block}>
<{
$block.title}><br />
<{
$block.content}>
<{/foreach}>

evet toplam 4 sat?r..buradaki ilk sat?r her alt orta blok i?in bilgileri block nesnesine aktar diyor..ikincisi blok ba?l???n? g?sterir..buradaki
sat?r atlas?n diye ..???nc?s? blok i?eri?ini g?sterir..son sat?rda kontrol yap?s?n?n sona erdi?ini g?sterir..yani burada ?ekillenimde de?i?iklik yapmak isterseniz 2. ve 3. sat?rda verdi?im de?i?kenleri bir tablo i?ine alabilir veya bir css stili ile tan?mlayabilirsiniz..

alt sol ve alt sa? bloklar i?inse sadece ilk sat?r? a?a??daki gibi de?i?tirip gerisini aynen kullanacaks?n?z
?rne?in sol i?in:
<{foreach from=$xoBlocks.page_bottomleft item=block}>

ve sa? i?in de:
<{foreach from=$xoBlocks.page_bottomright item=block}>

olmal?..hadi bakal?m art?k temalar?n?za alt bloklar? b?yle basit bir yolla ekleyebilirsiniz

Bora Canbula [ admin@xoops-tr.com ]Diğer makaleler
2010/6/22 19:00:00 -
2009/8/5 17:42:33 -
2009/7/31 20:33:46 -
2009/7/30 21:05:33 -
2009/7/25 21:01:09 -
Share Yazıcı dostu sayfa Bu hikayeyi bir arkadaşına gönder Bu makaleden PDF yarat

Yorumların sorumluluğu gönderen üyelerimize aittir. Yorumların içeriğinden, yorumu gönderen üyelerimiz sorumludur.
Gönderen Mesaj