Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı Şifre Beni Hatırla
:
Tarih: 2006/10/28 7:10:00 (9487 Okuma) Bu yazarın gönderdiği diğer haberler

Herhangi bir d?? dosyay? XOOPS sitemizin temas?n?n i?inde g?stermeyi bu makale yard?m?yla kolayca ba?arabilirsiniz.

Merhaba sevgili ?yelerimiz..eminim ki hepiniz XOOPS'u ?ok seviyorsunuz..??nk? o ?o?umuza ?ok zor gelen kod yazma, html veya php bilme gibi zahmetli i?lerden bizi kurtar?yor..yapmak istedi?imiz hemen hemen her ?eyi basit kontrol panellerini kullanarak yapabiliyoruz..ancak ?yle anlar geliyor ki hi? bir mod?l derdimize ?are olam?yor..oysa baz? programlar?n g??lerini xoops'umuz ile birle?tirebilsek ne kadar g?zel olur de?il mi ?? ??te bu dersimizin konusu da bu diyelim ki eliniz Dreamweaver veya FrontPage kullanmaya ?ok yatk?n..veya bu programlar yard?m?yla tasar?m konusunda iyiyim de kodlama yapmak zor i? diyorsunuz..bu derste anlatacaklar?m? kullanarak istedi?iniz html veya php sayfas?n? sitenizin b?t?nl??? bozulmadan teman?z?n i?inde g?sterebileceksiniz..?imdi konuyu biraz derinlemesine i?leyelim.

Kulland???n?z teman?n her sayfada g?sterilmesini sa?layan 3 adet dosyam?z var..bunlar anadizinde bulunan mainfile.php, header.php ve footer.php dosyalar?..hemen anla??laca?? gibi header.php gerekli ?st bilgileri footer.php ise alt bilgileri ta??yor..asl?nda burda esas y?k header.php dosyas?nda..her neyse bu dersin konusu i?inde bu kadar ayr?nt?ya girmeye gerek yok

?imdi fazla php bilgisine gerek olmadan bu dosyalar? bizim sayfam?za dahil edecek include() fonksiyonunu inceleyelim..header.php ve footer.php dosyalar? sizin anadizininizdedir bunu unutmay?n..e?er kullanaca??n?z dosya ana dizinde de?ilse verdi?im yollar? ona g?re de?i?tirin..?imdi diyelim ki favori html edit?r?n?z? kullanarak bir html dosyas? yapt?n?z..ve bu dosyay? xoops-tr.html olarak kaydettiniz ve xoops anadizininize y?klediniz..?imdi bir metin edit?r? a??n ve a?a??daki kodlar? yap??t?r?n;

<?php
    
include("mainfile.php");
    include(
"header.php");
    include(
"xoops-tr.html");
    include(
"footer.php");
?>


?imdi bu dosyay? xoops-tr.php olarak kaydedelim ve xoops anadizinimize g?nderelim..taray?c?m?zdan xoops-tr.php dosyas?n? ?a??rd???m?zda temam?z i?inde hi? bir uyumsuzluk g?stermeden haz?rlad???m?z html sayfas? g?r?necektir..ayn? mant?kla bir php sayfas? da tema i?inde g?sterilebilirdi..mesela diyelim ki yeni yeni php ??renmeye ba?lad?n?z ve hemen ekrana merhaba d?nya yazd?rmak istiyorsunuz bu yolla denemeleriniz teman?z?n i?inde yapabilirsiniz..?rne?imiz ??yle olacak;

<?php
    
include("mainfile.php");
    include(
"header.php");
    echo (
"Merhaba D?nya");
    include(
"footer.php");
?>


g?rd???n?z gibi i?eri?iniz header.php ve footer.php aras?nda kalmak ko?ulu ile istedi?iniz her ?eyi g?sterebilirsiniz..peki benim dosyalar?m ba?ka bir klas?rde duruyorsa include() fonksiyonunu nas?l kullan?r?m diyorsan?z..?rne?in xoops-tr.html ve xoops-tr.php dosyalar?n?z xoops-tr diye bir klas?rde duruyor..o zaman ?nce bir d?zey d??ar? ??kmal? ve ondan sonra header.php ve footer.php dosyalar?n? dahil etmelisiniz..i?te ?rne?imiz;

<?php
    
include("../mainfile.php");
    include(
"../header.php");
    include(
"xoops-tr.html");
    include(
"../footer.php");
?>


i?te her ?ey bu kadar kolay..e?er php bilginiz iyi seviyedeyse haz?rlad???n?z php dosyalar?nda mysql ba?lant?s? da yapmak isteyebilirsiniz..bu durumda dosyan?za ayar dosyam?z olan mainfile.php i?inde tan?mlanm?? olan de?i?kenlerden faydalanabilirsiniz

art?k istedi?iniz bir dosyay? site d?zeniniz bozulmadan yay?nlamay? ??rendiniz..hatta farketmeden mod?l yap?m?n? da ucundan k?y?s?ndan ba?lam?? oldunuz


Bora Canbula [ admin@xoops-tr.com ]Diğer makaleler
2010/6/22 19:00:00 -
2009/8/5 17:42:33 -
2009/7/31 20:33:46 -
2009/7/30 21:05:33 -
2009/7/25 21:01:09 -
Share Yazıcı dostu sayfa Bu hikayeyi bir arkadaşına gönder Bu makaleden PDF yarat

Yorumların sorumluluğu gönderen üyelerimize aittir. Yorumların içeriğinden, yorumu gönderen üyelerimiz sorumludur.
Gönderen Mesaj
bilgikolik
Gönderilme: 2010/1/27 20:44  Güncellendi: 2011/1/31 20:10
Kayıt: 2008/9/28
İtibaren: mersin
Gönderiler: 4
 
spam mesajlARI G?R?LM?? adminler bi kontrol etse buralar?.

_____________________________________
http://www.bulmacasozlugu.net bulmaca s?zl???
byturkmen
Gönderilme: 2010/4/29 21:05  Güncellendi: 2010/4/29 21:05
Kayıt: 2008/11/19
İtibaren: Ankara
Gönderiler: 1
 
?ok iyi bir bilgi Te?ekk?rler