Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı Şifre Beni Hatırla
:
Tarih: 2009/5/24 18:20:00 (6095 Okuma) Bu yazarın gönderdiği diğer haberler

mod?lleri xoops.org dan indiriyoruz. genellikle zip yada rar uzant?l?d?r. mod?l zip ya da rar i?inden ??kart?l?r.
mod?l?n bulundu?u klas?r i?inde language ad?nda bir klas?r bulunur. bunun i?indede english klas?r? vard?r. dil dosyalar? bunun i?indedir.
birde mail_template ad?nda bir klas?r daha var buna dokunmuyoruz

mod?lleri xoops.org dan indiriyoruz.genellikle zip yada rar uzant?l?d?r. mod?l zip ya da rar i?inden ??kart?l?r.
mod?l?n bulundu?u klas?r i?inde language ad?nda bir klas?r bulunur. bunun i?indede english klas?r? vard?r.
dil dosyalar? bunun i?indedir. birde mail_template ad?nda bir klas?r daha var buna dokunmuyoruz. aynen kal?yor.english klas?r?n?n i?inde genellikle
blocks.php, admin.php, main.php gibi dosyalar var.
bunlar? tek tek a??yoruz.mesela admin.php dosyas?n? a?al?m.
a?mak i?in birlikte a?? se?ip notepad.exe (not defteri) ile a?al?m. i?inde genellikel a?a??daki gibi benzer sat?rlar bulaca??z..

define("_AM_DBUPDATED","Database Updated Successfully!");
define("_AM_CONFIG","News Configuration");
define("_AM_AUTOARTICLES","Automated Articles");
define("_AM_STORYID","Story ID");
define("_AM_TOPIC","Topic");
define("_AM_POSTER","Poster");
?ift t?rnak aras?ndaki bu kelime ya da kelimeler t?rk?esi ile de?i?tirilcektir.</pre><pre>define("_AM_DBUPDATED"," veritaban? g?ncellendi!");
define("_AM_CONFIG"," haber ayarlar?");
define("_AM_AUTOARTICLES"," otomatik makaleler");
define("_AM_STORYID"," Hikaye no:");
define("_AM_TITLE"," ba?l?k");
define("_AM_TOPIC"," konu");
define("_AM_POSTER"," edit?r");
gibi de?i?tiriyoruz. de?i?tirdi?imiz kelimeyi yazmadan ?nce bir karakter bo?luk b?rakmal?y?z. bazen kelimeleri de?i?tirdi?imizde sayfalar g?r?nt?lenemiyor.
bu ?ekilde yapt???m?zda d?zeliyor. (tecr?be etti?im i?in bu bilgiyi yazd?m).</pre><pre>
gelelim kelimelerin ya da c?mlelerin ingilizceden T?rk?eye d?n??t?r?lmesine..
</pre><pre>google.com sitesini a??yoruz. arama yerine translate yazal?m.</pre><pre>bulunan sonu?lardan ilkini t?klayal?m.
</pre><pre>a??lan pencerede ?evirmek istedi?imiz kelime yada c?mleyi kopyala yap??t?r ile ekleyeim ?evir t?klay?n?z.</pre><pre>sa?da t?rk?eye ?evrilmi? halini g?r?rs?n?z.</pre><pre>
sonra onuda kopyala yap??t?r yoluyla de?i?tirmek istedi?imiz yere yap??t?ral?m.</pre><pre>t?m sat?rlar? bu ?ekilde de?i?tirdi?imizde mod?l dilide t?rk?e olmu? oluyor....</pre><pre>kolay gelsin..</pre><pre>daha h?zl? bir yolu var ama hatalar fazla oluyor.</pre><pre>&nbsp;
</pre>Diğer makaleler
2010/6/22 19:00:00 -
2009/8/5 17:42:33 -
2009/7/31 20:33:46 -
2009/7/30 21:05:33 -
2009/7/25 21:01:09 -
Share Yazıcı dostu sayfa Bu hikayeyi bir arkadaşına gönder Bu makaleden PDF yarat

Yorumların sorumluluğu gönderen üyelerimize aittir. Yorumların içeriğinden, yorumu gönderen üyelerimiz sorumludur.
Gönderen Mesaj