Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı Şifre Beni Hatırla

Dosyalar : 

Kategori:
  Popüler <{$lang_dlnow}>


Tanım:

Bu y?kseltme dosyalar? Xoops-TR.Com Ekibi taraf?ndan t?rk?ele?tirilmi?tir.

Y?KLEME A?AMALARI:
1- S?TEN?Z?N MUTLAKA YEDE??N? ALINIZ (FTP VE MYSQL)

2- stenizin www.siteadi.com ?eklkinde ?al??t???n? varsayarak anlat?m yap?lm??t?r. e?er www.siteadi.com/htdocs ?eklinde kurmu?san?z kendinize g?re uyarlay?n?z.

3- Y?klenmesi gereken dosyalar ve konumlar?:

a) htdocs klas?r?n?n i?indeki t?m dosyalar FTP program? kullan?larak www.siteadi.com/ ana dizine ?zerine yazrd?r se?ilerek yazd?r?lacakt?r.

b) Y?kleme tammalan?nca xoops_data ve xoops_lib Dosyalar? uygun konuma ta??nacakt?r.

(NOT: e?er sienizde zaten xoops_data ve xoops_lib dosyas? varsa PC den y?kleme yap?l?rken htdocs/xoops_data ve htdocs/xoops_lib dizin i?eri?i uygun konuma y?klenmelidir.)

4- htdocs/upgrade klas?r? oldu?u gibi ana dizine y?klenecektir yani ??yle www.siteadi.com/upgrade

5- Yazma izinleri verilecektir.A?a??daki ayarlar?n mevcut oldu?undan emin olunuz.

Su dosya ve dizinleri yaz?labilir (Chmod 777) hale getirin:
uploads/
mainfile.php
include/license.php
G?venlik nedenleriyle a?a??daki iki dosyay? yay?na a??k dizinden d??ar? ta??y?p isimlerini de de?i?tirmek ?nerilir.
xoops_lib
xoops_data
Eger yoksa, su dosyalar? olusturun ve yaz?labilir hale getiriniz:
xoops_data/caches
xoops_data/caches/xoops_cache
xoops_data/caches/smarty_cache
xoops_data/caches/smarty_compile
xoops_data/configs

6- G?ncellemeye haz?r?z ?imdi g?ncellemeye ge?ebilirisniz. www.siteadi.com/upgrade/ yazarak kurulumu ba?latabilirsiniz.

Kar??n?za gelen ekranda ad?m ad?m ilerleyiniz.

NOT: ??lem tammalan?nca sistem mod?l?n? g?ncelleme butonu var ona t?klay?p sistem mod?l?n? g?ncelleyiniz.

Konuyla ilgili ?nceden bir video e?itim haz?rlanm??t?r izleyiniz.
http://www.xoops-tr.com/modules/newbb ... php?topic_id=950&forum=37

Kolay Gelsin.


<{$down.lang_dltimes}> 1116  


Gönderilme Zamanı :  2011/10/10
Oylama: 1.00 (1 oy)

 

Bu Dosyayı Oyla | Düzenle | Kırık Link Rapor Et | Arkadaşına Gönder | Yorumlar (1)


Yorumların sorumluluğu gönderen üyelerimize aittir. Yorumların içeriğinden, yorumu gönderen üyelerimiz sorumludur.
Gönderen Mesaj
titi
Gönderilme: 2011/11/7 13:55  Güncellendi: 2011/11/7 14:00
Kayıt: 2011/11/7
İtibaren:
Gönderiler: 3
 
Arkada?lar,

Bu a?a??daki soruna ??z?m bulamad?m.

G?venlik nedenleriyle a?a??daki iki dosyay? yay?na a??k dizinden d??ar? ta??y?p isimlerini de de?i?tirmek ?nerilir.
xoops_lib
xoops_data

ne yapt?msa ya hata verdi a??lmad? ya da kurulumdan sonra admin panelinde

D?KKAT: /home/vol4/___.net/sq____/htdocs/gb_lib dosyas? anadizinde bulunuyor!
G?venli?iniz i?in anadizin haricinde bir b?lgeye ta??ma yapman?z? ?neririz.

D?KKAT: /home/vol4/___.net/sq____/htdocs/gb_data dosyas? anadizinde bulunuyor!
G?venli?iniz i?in anadizin haricinde bir b?lgeye ta??ma yapman?z? ?neririz.

uyar?s? geliyor.

bu duruma nas?l ??z?m bulabilirim. kurulum filmini izledim ama maalesef fayda alamad?m. o k?s?m net gelmedi ve ses de ?ok k?s?k geliyordu.


Bu arada siteyi kurdu?um klas?r?n i?inde ba?ka klas?re isim de?i?tirdim ta??d?m olmad? mainfile dosyas?n? tabi bu de?i?ikliklere g?re d?zenledim. olmad?. htdocs i?erisine ta??d?m olmad?. onun da ?st?ne ta??d?m olmad?. a??k?a yaz? ile anlatabilirseniz sevinirim.